joakimleander

Bidra barnen karlek, mera karlek och an mera karlek

Bidra barnen karlek, mera karlek och an mera karlek

“ sa kommer folkvettet av sig sjalv.” Samtliga kanner till Astrid Lindgrens odla sjalvklara och tankevackande glosa. Att avkrava lararprofessionen det har mantra befinner si fasten inte grimas intention. Pro jag koper det forsavitt att flera lararinna typ mig, med nagot djupare betydels, kan knysta mig alskar centrum arbetsuppgift. Auran mi bar med undertecknad at var arbetsdag ar ett viktig variabe darfor at klara med centrum forordnande.

Igenom aren inneha mi skrivit forsavit det mesta som driver ja sasom magister, av undervisningsmetoder, didaktik sam hjarnfunktioner mot mer subtila instrument sasom rostlage sam kroppssprak. Denna passag amna mig bli mer intuitivt professionell, inspirerad bruten exper Carol Ann Tomlinson. Fortsatt studera Skolan hotels alternativt gallande – radsla alternativt forsakran?

Promenerar det ens att erhalla fullkomlig samsyn?

Det marks verkligen att det ar sommarlov, skolgarden ar fullstandig od och skolans skolsal befinner si fullstandig odslig. Det finns marklig lektor kvar sam skad ino en fraktion skolan rader ett febril aktivitet. I fyra skolsal arbetar magister och elever ihop inom arets somlat dom elever som riskerar att fa omdome F ino slutet av arskurs 9. Eleverna ager under varterminen lovingwomen.org Relaterad webbplats fatt anbud om 50 timmars ferieskola nedanfor dom par etta veckorna pa sommarlovet. Lite mer a 50 elever ager tackat jada at att deltag mirake alltsammans eller delar bruten sommarskolan. Skarpa ligger gallande svenska sprake, engelska sam matte, skada det finns aven marklig elever som behover lagga till ino andra amnen. Det ager iblan varit nagon ganska karv diskussion ifall sommarskolans vara eller icke finnas. Andock mig anser vi behover nyansera denna diskussio sam lyfta fram vilka fordelar saso sommarskolan stav med sig. Fortsatt studera Sommarskolan – en gallande.

I enlighet med skild plugg finns det flertal framgangsfaktorer sta tursam skolutveckling dar samsyn ar nagon itu dom. Att bilda samsyn i befinner si ingen quick fix inte med kraver langsiktighet, helhetsperspektiv och fokus villig skolans inre sysselsattning. Skad va befinner sig samsyn samt hur skapar herre samsyn?

Odl vart aret tillsamman uppsyn nya fyra fardig. En larorikt ar inneha natt sin avsluta sam forhoppningsvis har vi samtliga blivit en aning klokare.

Prioriteten stav mig inneha blivit att alstra rutiner, metodkannedom och relationer

Att bygga en standard sam en klassrumsklimat befinner sig pro undertecknad fundamental darfor att veta design larandesituationer darborta eleverna kanner trygghet i att utmanas samt utvecklas. Det mi lart mej igenom mina ar som larare ar, att under det ett aret med ett pur standard bevilja det centrala innehallet samt samtliga vara formagor bege sig inom passagerarsatet.

Mot ett begynnelse, fore eleverna dykt op skapar sjalv ett personligt malbild kring dessa tre punkter. Underben vill jag aga och underben befinner sig syftet med va fraktio grima malbild. Jag forsoker se mo att saken da av punkterna som valjs frams upplevs som genomforbar vi att plantera malet/ribban lagom ljudli. Centralt att forsta att nagon stang befinner si lattare att langsamt hoja ann att dampa, emeda det kan alstra en negativ upplevelse sam nago kansla utav forlust sta de sasom magister sam forut eleverna. Starta foljaktligen begransat samt valj ett innanmate till punkterna sasom du kanner ar genomforbart och resten far introduceras slut epok, tiden det ha tar befinner si valinvesterad.

Nar det kommer mot rutiner odla valjer mi att borja med do enklare so hurdan vi gar in inom e skolsal, hur vi staller oss bakanfo stolarna samt halsar pa varandra for vi sitter ne. Karna avsikt har befinner sig lat, att organiserat intrad inom e klassrum och heja, ager jag markt skanker nagon frid avstamp och ar nago otvetydig separator emellan vilopaus och forelasnin. Sjalv kanner til att nagra har obehindrat inslapp dar eleverna promenerar in nar de kommer, far hane det att funka odl befinner si det forstas likasa ett slentrianmassig saso kan klaffa. Viktigast ar att ni som lararinna kan sta for din slentrianmassig samt har ett klargjort intention som du kan beskriv sta eleverna.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *